.

 

  • EPIC, és l’Associació de Escoles Privades de Catalunya,  que té com a fi essencial la promoció, desenvolupament i defensa de l'educació lliure i independent al territori de Catalunya, contribuint a la millora de la qualitat de l'ensenyament i de l'educació.
  • La inquietud d'un grup de professionals de l'ensenyament privat, representants d'institucions educatives de reconegut prestigi i llarga tradició educativa a Catalunya, va motivar la seva fundació al juny de 1998.
  • Als seus centres, es formen més de 25.000 alumnes de les etapes: Educació Infantil, Educació Primària, E.S.O.,  Batxillerats i Cicles Formatius de FP, guiats per més de 4000 professionals, entre personal docent i de serveis.
  • EPIC, com a associació empresarial representa a les empreses educatives privades no concertades a Catalunya: